ДОкументи за работа в англия

Глоби и фишове в България ще бъдат връчвани и по електронната поща

date_range Sunday, 24 June , 2018 person_outline BG Media London bookmark_border Етикети ,
equalizer 1765 Прегледаcomment Коментари


Система за сигурно електронно връчване (е-Връчване) ще замести класическия метод за доставка на документи при предоставяне на административни услуги от институциите, съобщават от Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ).От 22 ноември 2017 г. агенцията предоставя нова административна услуга за електронна препоръчана поща,

която позволява изпращане и/или получаване и съхраняване на електронни документи и е удобен инструмент за бърза доставка на сигурна и надеждна информация.

Услугата представлява електронен еквивалент на препоръчаната поща с обратна разписка.

Предназначена е за граждани и юридически лица, за администрации, за лица, осъществяващи публични функции и за организации, предоставящи обществени услуги.

Всички администрации могат да интегрират модула за е-Връчване към информационните си системи или да го използват чрез потребителски интерфейс на адрес edelivery.egov.bg. Достъпът през интерфейса се осъществява след регистрация чрез средство за идентификация на потребителите (квалифициран електронен подпис, ПИК на НОИ и други, приети с държавен акт).

Електронните документи, които подлежат на връчване, са документи, резултат от изпълнение на електронни административни услуги, актове, фишове, електронни фишове и наказателни постановления по смисъла на Закона за административните нарушения и наказания, както и други документи или актове, при които връчване или съобщаване се изисква със закон.

С премахването на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител се очаква към системата да се присъединят администрации, които предоставят електронни административни услуги и такива, които нямат системи за електронен обмен на документи (системи за е-документооборот). За целта екипът на ДАЕУ разработи документация за достъп до системата, с която се определят правата, задълженията и редът за присъединяване на административните органи, на лицата, осъществяващи публични функции и на организациите, предоставящи обществени услуги.

Системата за сигурно е-Връчване е в съответствие с чл. 43 от Регламент (ЕС) № 910/2014. Изграждането ѝ е предвидено с разпоредбите на Закона за електронното управление (чл. 26, ал. 2 и ал. 4), както и в Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

„Общите условия за присъединяване към и използване на Системата за сигурно е-Връчване“ и „Описание на процедурата за интеграция със Системата за сигурно електронно връчване“ са публикувани на сайта на ДАЕУ.

Оф Нюз


Източник : | Фотокредит :

Реклама

Ако сте харесали тази статия, можете да се абонирате за страниците ни във Facebook, Twitter,Google+ или да използвате нашия RSS канал за да четете винаги най-важните новини за Лондон, Великобритания и света.

Коментирай с Фейсбук

Спонсорирани публикации