ДОкументи за работа в англия

Permanent Residence- най-важното!

date_range Monday, 8 October , 2018 person_outline BG Media London bookmark_border
equalizer 5480 Прегледаcomment Коментари


1.    Постоянно жителство.

Мнозина наши сънародници пристигнаха във Великобритания като граждани на държава членка на EС и според разпоредбите на EС, всеки който е упражнявал икономическа дейност в продължение на непрекъснати 5 години, придобива статут на постоянно заселен в приемащата държава, в случая – Великобритания.Постоянно жителство осигурява неограниченост по отношение на встъпване  в трудовоправни правоотношения, неограничено право на достъп до социалната система и други. Разбира се, за тези които желаят да се сдобият с Британско гражданство, те ще могат да направят това след като са живели тук в продължение на една година след придобиване на постоянно жителство.

2.    Разлика с ИЛР.

Често ми се задава въпроса каква е разликата между ИЛР – Индефините Leave то Remain и Permanent Residence. Това са два различни пътя за постигане на един и същ резултат – статут на постоянно заселен, постоянно жителство. ИЛР се получава по реда на иммиграционните разпоредби на Великобритания, т.е HC395, между които са и апликациите под ЕСАА (познатите бизнес визи). Както е известно, Вътрешно Министерство на Великобритания временно остави клаузите, според които всеки с бизнес виза, може да включи времето прекарано тук преди 2007 към престоя си след 2007, за да получи постоянно жителство след oбщo 5 години. Забележете, че такъв статут се дава само след апликация до Вътрешно Министерцво, т.е не се получава автоматично след изтичане на 5 годишен период. Изискванията за ИЛР са и значително по-високи , от колкото са тези за постоянно жителство под европейските правила.

Постоянно жителство се получава автоматично, т.е апликация не е задължителна, и е под клаузите на EС директиви и съдебни решения. Във Великобритания, тези правила са инкорпорирани в Immigration (ЕЕА) Regulations 2006.

Веднъж получено, постоянно жителство се загубва с непрекъснато отсъствие от страната в продължение на две години.

3.    Изисквания.

Съществува едно основно изискване за получаване на постоянно жителство – това е непрекъснато упражняване на икономическа дейност в продължение на 5 години.

Непрекъснато упражняване на икономическа дейност означава да извършвате такава във Великобритания в продължение на поне 183 дни в годината.. Т.е. не е задължително да сте били тук буквално постоянно. Имайте пред вид, че ако ще кандидатствате за Британско гражданство, 183 в годината няма да са достатъчни да се квалифицирате, въпреки че такъв период е напълно достатъчен за получаване на постоянно жителство.

Условие към това главно изискване е да не сте в необоснавана тежест на приемащата държава Великобритания. Има се пред вид получаване на социални помощи. На този въпрос ще наблегна по-подробно в следващ параграф.

Съществуват различни категории за упражняване на икономическа дейност.

Тези категории са: студент, работник или търсеш работа с добри шансове да си намери такава, упражняващ собствен бизнес, самоиздържащ се. Същевременно, правилно е да се подчертае, че може да се преминава от една в друга категория, без да се нарушава непрекъснатостта на 5 годишния период водещ до постоянно жителство.

4.    Сини карти, нарушаване на право.

Друг въпрос, вълнуващ наши сънародници е дали е било задължително да се регистрират с Вътрешно Министерство под формата на жълти, сини или лилави карти при пристигане във Великобритания и липсата на такава регистрация би ли се отразила на бъдеща апликация за постоянно жителство.

Отоговорът на този върпос е следният. В повечето случаи регистрационен сертифицат не е задължителен. Тези сертификати не конституират права , а просто установяват съществуването на такива, т.е удостоверяват вашите права, подобно на акт за раждане – разбираемо е че актът за раждане не ви дава право на живот, а просто удостоверява, че сте се родили на конкретна дата при конкретни родители. Изключение е лилав сертификат, който се дава на определени категории кандидати, както и жълти карти за студенти и то само тези, които желаят да работят.

В този смисъл, липсата на регистрация с Вътрешно Министерство не представлява никаква пречка за получаване на постоянно жителство при условие че сте работили легално.

Съществено е да имате възможност да докажете с документи, че сте бил непрекъснато във Великобритания в продължение на 5 години упражнявайки икономическа дейност. Ще са ви необходими банкови извлечения, кореспонденция от данъчни и национално осигурителна служби, документи от училище, работодател или такива доказващи вашия бизнес, договори за наем и платени сметки. Ако вашите семейни членове ще кандидатстват, те също трябва да преставят подобни доказателства.

Що се отнася до апликационни форми, това е ЕЕА3 за граждани от България и ЕЕА4 за семейни членове, които не са граждани на държава членка на Европейския Съюз. Имайте пред вид, че тези форми не са задължителни при кандидатстване и може и да  се пропусне попълването им.

5.    Изпит за Live in the UK 

Преобладаваща е все още неусведомеността дали изпитът Knowledge of Life in the UK e задължителен за придобиване на постоянно жителство. Този изпит или друго доказателство че имате задоволително познаване на английски език и култура е задължителен при кандидастване за ИЛР, т.е при апликации направени под имиграционния закон на Великобритания.

За апликации за постоянно жителство като граждани на държава членка на EС, такова изискване не съществува. Същевременно, за тези, които възнамеряват да кандидастват в последствие за Британско гражданство, когато ще им е задължително необходим резултат от този изпит, е препоръчително да издържат изпита при кандидастване за постоянно жителство. Сега този изпит струва £50, увеличена сума при въвеждането му преди няколко години. След година две, може да е доста по-скъп. Ако ще ви е необходим за в бъдеще и имате време и възможност сега, помислете дали има смисъл да отлагате.

6.    Получаване на помощи.

Друг съществен върпос е проблемът с получаване на социални помощи. За съжаление значителен брой европейци пребивававащи на територията на Великобритания получават някакъв вид социална помощ от държавата. Условие за пребиваване, особено ако стремежът ви е да се установите за постоянно тук , е да не сте в тежест на социалната система.

От една страна, само по себе си получаване на социална помощ не се счита за нарушение. Формите за кандидастване не съдържат изричен въпрос дали получавате помощи и какви са те. Ако стане известно че получавате такива, да речем понеже е видно от банковите ви извлечения,  всеки случай се разглежда сам за себе си. Вътрешно Министерство всема пред вид продължителността на осигуряваната помощ, каква е прогнозата като време в бъдещето да продължавате да получавате помощи, какво е било състоянието ви преди да започнете да получавате помощи и др.подобни.

От друга страна, например работници имат възможност да получават помощи които са в допълнение на техния доход, без да се нарушава правото им на престой във Великобритания, докато студенти не би следвало да получават помощи. Но и това не е абосолютно за всички случаи.

Не са изключения и съществуват съдебни прецеденти, където гражданин на друга европейска държава е помолван да напусне Великобритания поради например, невъзможност да намери подходяща работа в близко време, докато получава значителни парични помощи, поставяйки го в тежест на социалната система.

Съветът ми е към всеки, които получава финансова подкрепа от държавата и възнамерява да кандидаства за постоянно жителство, преди да реши дали да продължава да получава такива помощи или подготви апликацията си, да потърси квалифициран правен съвет.

За тези, които вече са придобили постоянно жителство и имат удостоверение, че са постоянно заселени, няма никакви забрани да получават помощи. Това е и една от причините значителен процент от кандидатствашите за постоянно жителство да желаят да се осигурят срещу евентуална необходимост да потърсят финансово съдействие от държавата за в бъдеще или понеже вече получават такова, предпочитат да имат сигурност в удостоверен статут на постоянно заселен във Великобритания.

7.    Членове на семейства.

Членовете на семейството ви като съпруг, съпруга, хомосексуални двойки с граждански съюз, зависими деца до 21 години, родители и пра-родители имат право да получат постоянен статут на основата на упражняваната от вас икономическа дейност. Други роднини, в допълнение на изброените по-горе,  могат също да бъдат включени, но тогава ще е необходимо да са кандидастватвали до Вътрешно Министерство предварително за одобряване на статута им, преди да може да се зачита времето прекарано като семейни членове във Великобритания.

При всеки случай обаче е небходимо всеки индивид да е бил във Великобритания поне 5 години. Т.е не е възможно, съпругата да се присъдини няколко месеца преди съпругът и да завърши 5 години работа във Великобритания и така и тя да получи постоянно жителство в същото време както нейния съпруг. Това е може бе единственият недостатък в сравнение с ИЛР, при които случаи постоянно жителство може да се вземе буквално за ден престой във Великобритания.

8.    Отказ.

Както при всяка апликация, Вътрешно Министерство може и отказва апликации за постоянно жителство. Такса за административната услуга не се събира, поради което от финансова гледна точка, такъв отказ не представлява проблем.

В зависимост от причините за отказа, може да се направи повторна апликация или да се предприеме обжалване на отказа пред Имиграционен Трибунал. Ако причината за неуспех е непредставяне на достатъчно документи, практиката на Вътрешно  Министерство е да върне цялата апликация без формално решение, т.е. без отказ. Очевидно, може да направите апликацията отново. Обжалването ще е наложително при отказ поради например обвинения за подправени документи, понеже явно е че дори и да направите нова апликация, Вътрешно Министерство най-вероятно ще ви откаже на същото основание. Отказ поради тази последна причина може да се отрази и на бъдеща апликация за натурализация, поради фактът че няма да бъдете считат за човек от ‘добър характер’.

Съветът ми е да подготвите апликацията си изключително внимателно и правилно и ако все пак имате отказ, да проверите какви са ви шансовете за успешно обжалване.

9.    Британско жителство след година.

След като сте станали постоянно заселен  вие може да помислите за натурализация – Британско гражданство. За да се квалифицирате, имате нужда от пребиваване във Великобритания поне една година след като сте придобил статут на постоянно заселен.

Какъв е смисълът да се кандидатства за постоянно жителство,след като се придобива автоматично и може да се кандидатства за Бритънско гражданство година по-късно?

Представете си, че кандидадствате за Британско гражданство след 6 години престой във Великобритания. Плащате сума от £836 за един човек, ако ще кандидатствате заедно със съпругът си се плаща £1294, за деца под 18 години е £540, т.е за едно четиричленно семейство сумата ще е значителна. В случай, че ви откажат поради валидна причина, причина която потенциално не ви позволява дори да се квалифицирате за постоянно жителство, вие губите платените суми (връща ви се само сумата за церемонията по връчване на акта за натурализация). Обжалване на отказ за натурализация не се предвижда в законодателството, може само да направите възражение.

Ако обаче, вие кандидатставате за постоянно жителство при навършване на 5 години престой във Великобритания и получите одобрение, тази апликация е безплатна. Ще имате сигурност в придобито постоянно жителство. Година по-късно при кандидатстване за натурализация, ще е достатъчно да представите само документи за 1 година време. И по-важното е че вече са ви проверили за 5 години и са ви одобрили постоянен статут, т.е малка е вероятността да ви откажат гражданство поради неоткрита пречка от предишно време, т.е малък риск да загубите сумите за натурализация.

10.   Малко познат случаи решен от European Court of Justice.

На 21 декември 2011 излезе решение на Европейския Съд, Томаш Зиолковски срещу Германия, според което решение европейски граждани, които са били в друга държава на EС преди тяхната държава да стане членка на ЕС, могат да акумулират престоя си преди с престоя си след приемане в ЕС. Накратко, това означава че ако българин е бил във Великобритания преди 2007 като студент, работник и други, времето се зачита за придобиване на постоянно жителство. Ако сте дошъл тук през 2006, се води че сте постоянно заселен от 2011, което означава че може да кандидатствате за Британско гражданство тази година, 2012.

За съжаление това съдебно решение е доста закъсняло и с оглед на липсата, понастоящем на практика от Вътрешно Министерство, бих посъветвал,че няма смисъл да се правят апликации основани на това съдебно решение.

11.   Наши оферти.

За тези, които възнамеряват да кандидатстват за постоянно жителство и не са абсолютно сигурни в подготовката на апликациите си, е препоръчително да потърсят адвокатска помош. Ние предлагаме на нашите клиенти съдействие за получаване на удостоверение за постоянно жителство от Вътрешно Министерство. Нашите хонорари започват от £90, което разбира се е минимална сума да се плати, за да си осигурите професионален подход при подготовка на вашата апликация.

За подробности, може да се обърнете към Alex Development

www.alexdevelopment.co.uk

 


Източник : Alex Development | Фотокредит : Google

Реклама

Ако сте харесали тази статия, можете да се абонирате за страниците ни във Facebook, Twitter,Google+ или да използвате нашия RSS канал за да четете винаги най-важните новини за Лондон, Великобритания и света.

Коментирай с Фейсбук

Спонсорирани публикации