Международната стратегия за образование на Великобритания предвижда подкрепа на чуждестранните студенти с цел запазване на световно ниво на образованието в Обединеното кралство.

Британското правителство признава и необходимостта да гарантира сигурност на студентите в сектора.