ДОкументи за работа в англия
Brexit Избори 2021

Заявления за документи в чужбина

date_range Friday, 22 January , 2021 person_outline BG Media London bookmark_border Етикети ,
LondonЗаявлението за издаване на лична карта се подава лично.

Личната карта се получава лично, а по изключение, когато заявлението е било подадено лично – от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно или от лице, чиито данни са посочени от заявителя пред длъжностното лице в заявлението при подаването му.Заявлението за издаване на паспорт се подава лично.

Паспорт или заместващ го документ се получава лично, а по изключение, когато заявлението е било подадено лично – от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно или от лице, чиито данни са посочени от заявителя пред длъжностното лице в заявлението при подаването му.

В дипломатическите и консулските представителства на Р България в чужбина, в които има техническа възможност за заснемане с цифрови устройства на подписа, лицето и пръстовите отпечатъци на заявителя се приемат заявления за издаване на лична карта и паспорт.

В дипломатическите и консулските представителства на Р България в чужбина, в които няма техническа възможност за заснемане с цифрови устройства на подписа, лицето и пръстовите отпечатъци на заявителя се приемат заявления за издаване само на лична карта.

 • Попълненото заявление се представя на длъжностното лице.
 • Към заявлението се прилагат следните документи:
  • При издаване на първа лична карта удостоверителен документ за раждане;
  • При изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на личната карта и/или паспорта – декларация по чл. 17, ал. 1 и удостоверителен документ за тези обстоятелства, ако има издаден такъв документ от компетентните органи;
  • При промяна на ЕГН – удостоверителен документ от съответната общинска администрация по постоянен адрес на заявителя;
  • При промяна на имената – официален документ, удостоверяващ промяната, както и удостоверителен документ от съответната общинска администрация по постоянен адрес на лицето за извършената промяна в неговия личен регистрационен картон в случаите, когато промяната не е отразена в Националната база данни “Население”;
  • При промяна на постоянния адрес – удостоверителен документ от съответната общинска администрация;
  • При съществени и трайни изменения на образа – официален документ от съответните компетентни органи;
  • При промяна на пола – официален документ от съответните компетентни органи;
  • При изтичане срока на валидност на личната карта и/или паспорта, при повреждане и в случаите описани по-горе – предходния документ;
  • Документ за платена държавна такса.

www.mvr.bg

BG Media London


Източник : Alex Development | Фотокредит : Google

Реклама

Ако сте харесали тази статия, можете да се абонирате за страниците ни във Facebook, Twitter,Google+ или да използвате нашия RSS канал за да четете винаги най-важните новини за Лондон, Великобритания и света.

Спонсорирани публикации