ДОкументи за работа в англия
Brexit Избори 2021

Административни нарушения и наказания по ЗБЛД

date_range Friday, 22 May , 2020 person_outline BG Media London bookmark_border ЕтикетиНеобходимо е да се знае, че се съставят актове за установяване на административно нарушение по ЗБЛД и се налагат глоби както следва:

Наказва се с глоба от 50 до 300 лв. лице, което: • използва подправени или чужди български лични документи, ако не подлежи на по-тежко наказание;
 • отнеме, задържи без съгласие на притежателя, укрие или унищожи български личен документ на друго лице;
 • приеме или даде в залог или преотстъпи български личен документ;
 • не представи български личен документ при поискване от компетентните длъжностни лица.

Наказва се с глоба от 20 до 150 лв. лице, което:

 • не подаде заявление за подмяна на българските си лични документи в срок до 30 дни при промяна в имената, единния граждански номер, пола, гражданството, постоянния адрес или при настъпили съществени и трайни изменения на образа;
 • не направи необходимото като родител, настойник или попечител за снабдяване с лична карта на лице, навършило 14-годишна възраст;
 • не подаде заявление за издаване на лична карта в срок до 30 дни, след като е заявил, че тя е повредена, унищожена, изгубена или открадната;
 • е навършило 18 години и не е подало заявление за издаване на лична карта;
 • не подаде заявление в срок до 30 дни за подмяна на личната карта след изтичане на нейната валидност;
 • не върне паспорта си или заместващия го документ на органа, който го е издал, в тримесечен срок след изтичане на неговата валидност или след отпадане на основанието за издаването или ползването му.

Наказва се с глоба от 30 до 200 лв. лице, което:

 • е български гражданин и не обяви пред компетентните български органи придобиването на документи за самоличност, издадени от друга държава, в определения за това срок;
 • изгуби, повреди или унищожи български личен документ;
 • не е декларирало в тридневен срок изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ;
 • е декларирало български личен документ за повреден, унищожен, изгубен или откраднат и е установено, че продължава да го използва;
 • обяви неверни данни при подаване на заявление за издаване на български личен документ, ако не подлежи на по-тежко наказание по друг закон;
 • използва нередовни български лични документи;
 • попречи на упълномощените органи да извършат проверка за установяване на самоличността му.

При повторно нарушение наказанието е глоба от 50 до 300 лв.

   Дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина налагат и събират глобите, преизчислени в щатски долари, евро или в местна валута.

http://dbds.mvr.bg/

BG Media London

 


Източник : Alex Development | Фотокредит : Google

Реклама

Ако сте харесали тази статия, можете да се абонирате за страниците ни във Facebook, Twitter,Google+ или да използвате нашия RSS канал за да четете винаги най-важните новини за Лондон, Великобритания и света.

Спонсорирани публикации