ДОкументи за работа в англия
Brexit

Основни счетоводни съвети в Англия

date_range Sunday, 26 May , 2019 person_outline BG Media London bookmark_border Етикети ,Извадки от семинара ‘Живот и работа в UK’

Основни счетоводни съветиВсеки който иска да развива бизнес или някаква дейност  в Англия трабва да да се регистрира в HM Revenue and Customs. В Англия регистрацията е два вида – Self Employed– едноличен търговец, или Limited company – регистрация на компания.

По-популярната регистрация е Self Employed. Едноличния Търговец трябва да се регистрира в срок от 3 месеца от започването на съответния бизнес или дейност. Ако Едноличния Търговец не уведоми HM Revenue and Customs до 3 месеца  се глобява, глобатa е £100. Регистрацията може да стане по два начина – on line- по интернет  или се попълва формата CWF1. След като лицето се регистрира като едноличен търговец трябва всяка финансова  година да попълва данъчна декларация. Финансовата година в Англия започва и завършва през Април.

Например:

Едноличен Търговец, който се е регистрирал  на 15 Февруари 2013, трябва да попълни данъчна декларация за финансовата година 06 Април 2012- 05 Април 2013. Въпреки че лицето е упражнивало дейноста само един месец и половина попълването на данъчната декларация е задължително.

Едноличен Търговец, който се е регистрал на 15 Юни 2016, трябва да попълне данъчна декларация за финансовата година 06 Април 2016- 05 Април 2017. В този случай данъчната декларация се попълва за 9 месеца и половина.

Сроковете за попълването на данъчната декларация или т. н. Tax Return са следните:

 • до 31 Октомври – Tax Returna трябва да се попълни и изпрати до съответния Tax Office
 • до 31 Януари – Tax Returna трябва да се попълни и изпрати on line- по интернет

Ако тези срокове не се спазят глобата е £100 за закъснението+ по 10 лири на ден забава.

При попълването на декларацията трабва да се посочат доходите на съответния бизнес- income и съответните разходи- expenses.

Доходи – Income

В данъчната декларация трабва да се посочат следните доходи:

 • доходи от съответната дейност за което лицето трабва да има съответните фактури
 • доходи от лихви – като се посочва сумата след тахите- net income
 • доходи от наеми- за което лицето трябва да има фактури или съответния договор за наем
 • други доходи – capital gains, foreign income, dividends, taxable benefits, sells of assets

Pазходи- Expenses

Бизнес разходите за които лицето има съответните фактури се признават.

Допустимите разходи са:

 • Разходи за транспорт има 2 метода за описване на разходите:

 

  1. Фактури – разходи за гориво, паркинг, застраховки, ремонт на автомобил, така наречения  МОТ, карти за пътуване, такси ако е използвано за бизнесa.

 

  1. Mileage allowances

–        първите 10 000 мили се таксуват по 0.40p

–         над 10 000 мили се таксуват по 0.25p

 

      Трабва да се избере един метод за описване на разходите за транспорт. Не може да се използват двата метода едновремено. Много е важно да се избере правилния метод, защото метода не може да се сменя всяка година.

 

 • разходите за телефон, fах, принт, пощенски разноски, закупуване на марки и други офисе разходи, разходи за закупуването на компютърни програми

 

 • разходи за реклама, визитни картички, websites

 

 • лихви, финасови плащания, такси свързани с бизнеса или бизнес заеми

 

 • разходи свързани с лихви по бизнес кредитни карти, лихви при наемането на машини или съоръжения за бизнеса

 

 • несъбираеми дългове – фактури ключени в дохода но неизплатени

 

 • разходи за счетоводители, адвокати и други професионални плащания

 

 • разходи за абонаменти свързани с бизнеса- за весници или списания

 

 • разходи за закупуването на машини и материали, които се използват за бизнеса

 

 • разходи за обучение, по висока квалификация свързани с бизнеса

 

 • разходи за облекло

 

Ако е наето помещение, което се използа за бизнеса може да се признаят следните разходи:

 • разходите за наем, електричество, застраховка, отопление и вода

Ако се използва за офис жилишния дом може да се ключи някав малък % за разход (business proportion only)

 • разходите за ремонт на бизнес помещенията, разходите за обзавеждане, оборудване

 

Ако дейноста на бизнеса е свързана с производство, могат да се признаят следните разходи:

 • разходи за закупуването на материали, разходи за производство на стока, комисиони, отстъпка при закопуването на стока, разликатата между стоката в начлото и края на финансовата година

     

Ако бизнеса има работници, които задължително трабва да са регистрирани в HM Revenue and Customs могат да се признаят следните разходи:

 • Разходи за заплати, бонуси, помощи
 • тук се включва така наречения Employer’s NIC.

 

Ако дейноста на бизнеса е свързана със сроителството и бизнеса има работници или така наречените subcontractors, които са регистрирани в HM Revenue and Customs могат да се признаят следните разходи:

 • плащания на доставчици или предприемачи (subcontractors), плащанията преди отдържането на тахите

 

Разходите за закупуването на моторно превозно средство или van не се облагат по следния начин:

 

 • Ако стойноста на моторното превозно средсто е под £12,000 се признава за разход само 25% от £12,000. Следващата година се признават останалите 25% и така докато моторнот превозно средсто се продаде.

 

Например: Кола струва £9,000, първата гонина се признават 25% от £9,000- £2250, следващата година се признават 25% от £6,750 или £1,687.50

 

 • Ако стойностан на моторното превозно средсто е над £12,000 се признава за разход само £3,000 първата година. Следващата година се признават 25% от останалата стойност.

 

Например: Кола струва £13,000, първата гонина се признават £3,000, следващата година се признават 25% от £10,000 или £2,500.

 

 • Закупуването на компютър се облага 50% през първата година. Процентите се променат всяка финансова година
 • BG_Media_London

 


Източник : Alex Development | Фотокредит : BG Media London

Реклама

Ако сте харесали тази статия, можете да се абонирате за страниците ни във Facebook, Twitter,Google+ или да използвате нашия RSS канал за да четете винаги най-важните новини за Лондон, Великобритания и света.

Спонсорирани публикации