ДОкументи за работа в англия
Brexit Избори 2021

Наполовина намаляха преките чуждестранни инвестиции у нас за четири месеца

date_range Thursday, 25 June , 2020 person_outline BG Media London bookmark_border Етикети ,
Pari BgВлезлите в България преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) през април са 23,9 млн. евро, докато в същия месец на миналата година бяха 163,2 млн. евро, което е намаление с над 85%, показват предварителните данни на Българската народна банка.Потокът на чуждестранните вложения към нашата страна за първите четири месеца на тази година,

като в два от тях имаше пандемия от коронавирус, се свива на годишна база с 50,4% до 154,7 млн. евро, като намалението е със 157,2 млн. евро.

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) излезе на минус с 24,6 млн. евро за периода от януари до април 2020 г.

Той е по-голям с 510,7 млн. евро за същия период на миналата година, когато е отрицателен в размер на 535,4 млн. евро.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е на минус с 0,2 млн. евро, при положителен нетен поток от 2,3 млн. евро за януари – април 2019 г., пресмятат в централната банка.

По предварителни данни, статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и възлиза на 214,7 млн. евро, при положителна стойност от 213,5 млн. евро за януари – април 2019 г.

Нетният поток по подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е отрицателен и в края на април е 35,4 млн. евро, при положителна стойност от 633,7 млн. евро за периода януари – април 2019 г.

Най-големите нетни потоци по преки инвестиции в страната за януари – април 2020 г. са от Германия (63,6 млн. евро) и Русия (55,9 млн. евро).

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за четири месеца достига 28 млн. евро, при 116,1 млн. евро за януари – април 2019 г. Само през април тази година той възлиза на 16,4 млн. евро, при 62 млн. евро за април 2019 г.

Съгласно предварителните данни, размерът на преките инвестиции в страната към четвърто тримесечие на 2019 г. е 46,160 млрд. евро, при 44,002 млрд. евро в края на 2018 г.

Подстатия Дялов капитал и реинвестиране на печалба е в размер на 36,345 млрд. евро, като нараства с 1,561 млрд. евро спрямо декември 2018 г. (34,783 млрд. евро).

Подстатия Дългови инструменти е в размер на 9,814 млрд. евро и нараства с 596,6 млн. евро спрямо декември 2018 г. (9,218 млрд. евро).


Източник : Инвестор | Фотокредит : Google

Реклама

Ако сте харесали тази статия, можете да се абонирате за страниците ни във Facebook, Twitter,Google+ или да използвате нашия RSS канал за да четете винаги най-важните новини за Лондон, Великобритания и света.

Спонсорирани публикации